Kilka zdań o Szkole z której pochodzimy

Tuż obok parku, w pobliżu zamku olsztyńskiego znajduje się Gimnazjum nr 5. Jesteśmy szkołą z tradycjami, przyjazną uczniowi, z ambicjami. Przy wejściu do szkoły widnieje napis: „W naszym gimnazjum nie tolerujemy agresji”. Wszyscy hołdujemy tej zasadzie i zgodnie z nią pracujemy. Uczniowie sami podkreślają, że czują się w szkole bezpiecznie.
Młodzież jest współgospodarzem swojej szkoły. Uczniowie intensywnie współpracują w Samorządzie Szkolnym, organizując liczne imprezy szkolne. Organizujemy też wycieczki krajoznawczo-edukacyjne. Nasi uczniowie poszerzają horyzonty poprzez wizyty w różnych instytucjach naukowych 
i kulturalnych. Nietypowe lekcje odbywają się w muzeach, galeriach, w Sejmie, akwarium gdyńskim, na zielonych szkołach.

W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy naukę w klasach ogólnych z dodatkową godziną:
– języka angielskiego
– matematyki
– biologii.
Stwarzamy możliwość nauki etyki oraz zajęć na basenie w ramach lekcji wychowania fizycznego. Bardzo atrakcyjną formą nauki j.angielskiego oraz 
odpoczynku jest organizowana corocznie wycieczka do Londynu.
Ogromną satysfakcję naszej młodzieży przynosi praca w wolontariacie. Młodzież współpracuje z Bankiem Żywności, Domem Pomocy Społecznej „Laurentius”, olsztyńskim schroniskiem dla zwierząt.
Uczniowie wszystkich klas I wraz ze swoimi wychowawcami uczestniczą w bardzo ciekawych zajęciach integracyjnych. Młodzież może rozwijać swoje zainteresowania, doskonalić umiejętności, zdobywać wiedzę na różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych.
Nauka w naszym gimnazjum odbywa się w systemie jednozmianowym. Posiadamy nowoczesną pracownię komputerową z szerokopasmowym dostępem do internetu, 2 pracownie języków obcych ze stanowiskami komputerowymi, pracownie przedmiotowe wyposażone w projektory multimedialne i tablice interaktywne, czytelnię z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM), w której również można korzystać z internetu, bogato wyposażone pozostałe pracownie przedmiotowe. Szkoła posiada salę gimnastyczną, boisko szkolne, salkę do aerobiku oraz salkę do tenisa stołowego.
Biblioteka szkolna oferuje bardzo bogaty i stale aktualizowany księgozbiór, z którego mogą korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz ich rodzice. W szkole bardzo prężnie działa świetlica. Uczniowie pod fachową opieką doradcy zawodowego mogą zaplanować swoją szkolna oraz zawodową karierę.
Działalność naszego gimnazjum wspiera pedagog szkolny, współpracując z uczniami oraz ich rodzicami. Młodzież może korzystać ze stołówki szkolnej oferującej smaczne i tanie obiady dwudaniowe.
Rodzice i opiekunowie naszych uczniów mogą systematycznie kontrolować postępy swoich pociech, korzystając z dziennika elektronicznego.

Co się dzieje w Szkole Podstawowej nr 14

19 czerwca naszą szkołę pożegnał ostatni rocznik gimnazjalistów, a także pierwszy rocznik nowej szkoły ośmioklasowej. Ostatnie spotkanie z absolwentami miało bardzo uroczysty charakter. Wręczono nagrody i dyplomy tym uczniom, którzy wyróżnili się w rozmaitych dziedzinach życia szkolnego. Były więc wyróżnienia dla wzorowych uczniów, ale także dla wybitnych sportowców, chórzystek, wolontariuszy i dla Osobowości Szkoły. Ten tytuł otrzymali w 2019 roku dwaj bracia Bartosz i Piotr Hertrampfowie.

Czerwiec minął, wakacje w toku, ale także jest to czas wyboru nowej szkoły. W nowym roku szkolnym 2019/20 czekamy na czwartoklasistów oraz uczniów klas starszych. Tworzymy klasy pierwsze i będziemy kontynuować pracę w klasach drugich, trzeciej i piątej. W naszej szkole nowi uczniowie znajdą komfortowe warunki do nauki. Przede wszystkim to czas pracy, od 8:00 do 14:25, a w piątki do 13:30. Klasy są nieliczne, do 20 osób. Na uczniów czeka mnóstwo ciekawych zajęć, a także świetlica i stołówka. Wszyscy zostaną otoczeni fachową opieką doświadczonej kadry nauczycielskiej i na pewno będą bezpieczni. Zapraszamy do nas w nowym roku szkolnym 2019/20.

Więcej znajdziecie na stronie plecaki szkolne Olsztyn.

Skrócone lekcje z powodu upałów

Ze względu na panujące upały, w dniu dzisiejszym (10.06.2019r.) lekcje 5-7 zostają skrócone do 30 min. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych również w dniu 12.06.2019r. (środa) zajęcia lekcyjne zostaną skrócone i odbywać się będą zgodnie z następującym harmonogramem:

Nabór do klasy 4 o profilu żeglarskim

Szkoła Podstawowa nr 14 oraz Olsztyński Klub Żeglarski Junga są już w trakcie naborów do IV klasy sportowej o profilu żeglarskim. Połączenie nauki z żeglarstwem sportowym jest szansą na wszechstronny rozwój Twojego dziecka! Z A P R A S Z A M Y…Zapisy do IV klasy żeglarskiej i klubu trwają do 29 maja. Zapisz swoje dziecko już dziś! Ilość miejsc jest ograniczona. Kontakt – poprzez sekretariat Szkoły Podstawowej nr 14

Zasady rekrutacji do klasy IV sportowej o profilu sportowym judo,zapasy i żeglarstwo na rok szkolny 2019/2020

Zasady rekrutacji do klasy IV sportowej o profilu sportowym judo, zapasy i żeglarstwo na rok szkolny 2019/2020 Zajęcia specjalistyczne będą prowadzili doświadczeni trenerzy: 

 • p.Andrzej Grudziński-trener judo Klubu Gwardia Olsztyn (VI Dan) 
 • p.Michał Staszewski-trener zapasów Klubu Budowlanych 
 • p.Mariusz Nalewajek-Olsztyński Klub Żeglarski Junga

 Do klasy IV o profilu sportowym może ubiegać się uczeń,który: 

 1. Złożył podanie o przyjęcie do szkoły.
 2. Posiada bardzo dobry stan zdrowia,potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (ważne do 30.09.2019). 
 3. Uzyskał pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Judo, Zapasów i Żeglarstwa. 
 4. Posiada pisemną zgodę rodziców(opiekunów prawnych) na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej.
 5. Uczeń klasy sportowej musi być członkiem klubu sportowego.

Wykaz testów sprawnościowych 

 • siła mięśni brzucha 
 • zwis w podciąganie 
 • skok w dał z miejsca(cm) 
 • zwis na ugiętych ramionach na drążku(sek) 
 • bieg wahadłowy 4x10m (sek) 
 • siady z leżenia tyłem w ciągu 30 sek 
 • skłon w przód 

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość dokonania dodatkowego sprawdzianu z uwagi na dużą ilość kandydatów,rezygnacji lub choroby dziecka. Składanie podań-zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do czwartej klasy sportowej o profilu judo,zapasy i żeglarstwo w terminie do 29 maja 2019r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych-sekretariat SP 14 w Olsztynie przy ul.M.Konopnickiej 11.

Termin spotkania informacyjnego dla uczniów i rodziców z dyrektorem szkoły i trenerami zostanie podany w późniejszym terminie. Wymagane dokumenty od kandydata do IV klasy sportowej powinny zostać złożone w sekretariacie SP nr 14w Olsztynie : 

 • podanie o przyjęcie do szkoły IV o profilu sportowym 
 • pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów)na uczęszczanie kandydatów do oddziału 
 • jedno zdjęcie do legitymacji ucznia 
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia,wydany przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza. 

Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej nr 14

W sobotę 10 marca o 10 rano w Szkole Podstawowej nr 14 rozpoczęło się spotkanie z kandydatami na uczniów wszystkich poziomów klas i ich rodzicami. Starszych i młodszych gości przywitała pani dyrektor Jarosława Kozak. Przedstawiła grono nauczycieli i zaprezentowała naszą szkołę jako miejsce bezpieczne, nowoczesne i życzliwe uczniom. Zebrani dowiedzieli się też, że nasza szkoła rozpoczyna nabór do klasy IV o profilu sporty walki – judo i zapasy. Zajęcia specjalistyczne w tym zespole będą prowadzili trenerzy. Wśród zgromadzonych rodziców z wielką radością rozpoznaliśmy naszych absolwentów. To dobry znak, że wracają do swej starej szkoły, tym razem w roli rodziców. Dobrze jest móc wrócić do miejsca, które się zna i do nauczycieli, którym się ufa.

Po spotkaniu z panią dyrektor uczniowie i ich opiekunowie wyruszyli pod opieką pani Aliny Bogdańskiej na spacer po szkole. Wszystko zaczęło się od III piętra, czyli kondygnacji przeznaczonej dla uczniów klas I-III. Nasi goście zajrzeli do biblioteki i czytelni, do sali języka polskiego, gdzie mogli porysować na tablicy multimedialnej, a dłużej zatrzymali się w sali klasy Ia. Uczniowie zajęli ławeczki, rodzice też próbowali to zrobić i potoczyła się rozmowa o tym, jak jest w szkole. Rodzice dowiedzieli się, że na ich dzieci czeka ładna, nowoczesna sala ze sprzętem multimedialnym, świetlica pełna nowych zabawek, w tym klocków Lego, świetlica z bezpłatnymi zajęciami z języka niemieckiego, hiszpańskiego, z plastyki, muzyki, stołówka z dwudaniowymi obiadami. A pierwszego września będą czekać na pierwszaków bezpłatne podręczniki. Potem wszyscy przenieśli się do sali języka angielskiego, gdzie pierwszoklasiści dwa razy w tygodniu mają swoje zajęcia. Panie anglistki przygotowały dla naszych małych gości zabawy z użyciem tablicy multimedialnej. Było zatem wspólne liczenie w języku angielskim i rozpoznawanie kolorów.

Nasi goście odwiedzili też sale przedmiotowe, gdzie młodzież poznaje tajemnice biologii, geografii, historii. W sali do nauki fizyki i chemii zobaczyli przygotowane przez pana Wojciecha Kaskę menzurki z różnymi płynami, które zmieniły kolory po dolaniu do nich wywaru z czerwonej kapusty. Dzięki temu prostemu zabiegowi można było się dowiedzieć, który z płynów ma odczyn kwasowy, a który zasadowy. Zajrzeli też do świetnie wyposażonej w sprzęt pracowni informatycznej.

Kandydaci do klas starszych wędrowali po szkole pod opieką pani Magdaleny Wróblewskiej, wychowawczyni obecnej klasy VIIa.

Wszyscy wizytę w naszej szkole zakończyli zdrowym poczęstunkiem w stołówce szkolnej.  Goście obdarowani specjalnymi gadżetami i zadowoleni wrócili do domów. Wielu z nich w sekretariacie szkoły złożyło już dokumenty, potwierdzając tym samym wolę podjęcia nauki w Szkole Podstawowej nr 14. Czekamy i na tych kandydatów do klas I-VIII, którzy dziś nie zdążyli nas odwiedzić i na tych, którzy chcą rozpocząć naukę w klasie zapaśników i dżudoków. Każdemu pokażemy szkołę i o niej opowiemy.

Szachowe Mistrzostwa SP nr 14 w Olsztynie

Dnia 11 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbyły się II Mistrzostwa Szkoły w szachach. Do zawodów zgłosili się uczniowie klas II i III oddziałów gimnazjalnych ale i też najmłodsi czyli uczniowie klasy 1a.

Rozegrano 7 rund po 10 minut każda. Prowadzono dwie klasyfikację: jedną dla wszystkich grających uczniów i drugą tylko dla uczniów klasy 1a.

Więcej przeczytacie w dziale: Współpraca z Szkołą.

Sztafetowe Biegi Przełajowe

25 września 20017 na terenach zielonych przy ulicy Głowackiego odbyły się Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców. Naszą szkołę reprezentowały: Julia Rachuba 3c, Paula Popławska 3c, Wiktoria Dziadura 3a, Maria Lewa 2b, Aleksandra Puźniewska 2b, Dominika Drachusz 2a, Amelia Amrozińska 7a.
Sztafeta dziewcząt zajęła 5 miejsce.

Chłopcy natomiast w pięknym stylu zajęli 2 miejsce. Wicemistrzowie Olsztyna to: Piotr Sielicki 3b, Daniel Dominik 3b, Bartosz Radzanowski 3b, Krystian Rochniak 3b, Kamil Skrzypski 2b, Mateusz Swed 2b, Kacper Kamiński 2c, Kacper Brzeziński 3c.

 Tego samego dnia, szkoła otrzymała puchar za aktywny udział w imprezach sportowych organizowanych w ubiegłym roku szkolnym!

Wyniki Biegu – nagrody dla naszej młodzieży ufundował „Belveder”

Jednymi z głównych nagród powyższego biegu przełajowego były torby młodzieżowo studenckie ufundowane przez Belveder. Torby zostały wybrane przez organizatorów wraz konsultacją z młodzieżą z samorządu naszej szkoły.

Fundator, to polski producent toreb dla studentów, młodzieży szkolnej oraz kadry prawniczej. Jego wyroby skórzane pochodzą wyłącznie z polskich szwalni, a surowce dostarczane są z krajowych garbarni. Polski przemysłowiec – Belveder zasłynął między innymi z nagród i wyróżnień za najlepszą galanterię skórzaną roku 2020 przeznaczoną dla nauczycieli akademickich.

Dzień Dziecka dniem rozgrywek sportowych

W Dzień Dziecka w Gimnazjum nr 5 nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzili rozgrywki sportowe dla wszystkich klas. Dziewczęta grały w unihokeja i koszykówkę, a chłopcy w piłkę nożną.

Na czwartej godzinie lekcyjnej przeprowadziliśmy zawody dla klas drugich. Dziewczęta miały grać w unihokeja. Niestety klasy II a i II c nie wystawiły swoich reprezentacji. W związku z tym zwycięstwo w turnieju przyznano klasie II b. Ponieważ turniej się nie odbył, dziewczęta rozegrały mecz towarzyski. W tym samym czasie chłopcy walczyli na boisku piłkarskim. Pierwsze miejsce zajęła klasa II a, drugie II b i trzecie II c.

         Piąta lekcja, to turnieje klas trzecich. Dziewczęta grały w koszykówkę. I miejsce – klasa III a, drugie – III b. Klasy c oraz d nie przystąpiły do rozgrywek. W tym samym czasie chłopcy zawzięcie walczyli o prymat w piłce nożnej. I miejsce – III b, II miejsce – III c, III miejsce – III d.

Szósta godzina lekcyjna to zawody najmłodszych w szkole. Dziewczęta rywalizowały w koszykówce. Tu zawody zdominowała klasa I a wysoko grywając wszystkie mecze. II miejsce przypadło klasie I b, a III klasie I c. Młodzi piłkarze z klasy i b zajęli I miejsce, z klasy I c II miejsce i z klasy I a trzecie miejsce

         Wszystkim zawodnikom, którzy zdecydowali się wziąć udział w zabawie gratulujemy odwagi, a pozostałych zapraszamy na zawody w roku przyszłym.

Sportowe sukcesy naszych uczniów

Rewelacyjnie zaprezentowali się uczniowie naszego gimnazjum w dwóch dużych imprezach sportowych zorganizowanych przez OSiR w Olsztynie, które odbyły się 24 i 25 kwietnia 2017 roku.

W poniedziałek (24.04.2017) w Kortowie na stadionie AZS UMM Olsztyn miały miejsce Indywidualne i Drużynowe Zawody Lekkoatletyczne.

Nasze uczennice wystartowały w różnych konkurencjach lekkoatletycznych, zajmując medalowe miejsca:

Bieg 100 m – 3 miejsce Julia Sydonowicz (3 a)

Bieg 300 m – 2 miejsce Maria Lewa (1 b)

Bieg 1000 m – 3 miejsce Julia Rachuba (2 c)

Sztafeta 4 x 100 m – 1 miejsce; skład sztafety: Aleksandra Puźniewska, Maria Lewa, Julia Łukasiak, Julia Sydonowicz

Rzut oszczepem – 1 miejsce Sandra Adamczyk (3 a)

Skok wzwyż – 1 miejsce Maria Lewa (1 b); 3 miejsce – Julia Łukasiak (3 c)

Skok w dal – 2 miejsce Julia Łukasiak (3 c)

Pchnięcie kulą – 2 miejsce Katarzyna Wieleńska (3 c); 3 miejsce Sandra Adamczyk (3a)

Drużynowo dziewczęta z naszego gimnazjum uplasowały się na 2 miejscu zdobywając w sumie 106 punktów!

Na końcową klasyfikację drużyny zapracowały również inne dziewczęta, punktując w swoich konkurencjach.

Bieg 600 m – Aleksandra Kaczyńska (3 c), Zuzanna Wasilewska (3 c), Wiktoria Dziadura (2 a)

Bieg 1000 m – Anna Jędraszek (2 c),

Skok wzwyż – Monika Kowalska (3 a)

Pchnięcie kulą – Wioleta Mech (1 b)

We wtorek (25.04.2017) w Mieszanych Sztafetowych Biegach Przełajowych o mistrzostwo Olsztyna z sukcesem zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły. Drużyna w składzie 10 osób (5 dziewcząt i 5 chłopców) stanęła na podium zajmując 3 miejsce!

Reprezentacja gimnazjum:

Julia Sydonowicz (3 a)

Aleksandra Puźniewska (1 b)

Julia Rachuba (2 c)

Wiktoria Dziadura (2 a)

Aleksandra Kaczyńska (3 c)

Patryk Drozd (3 a)

Dominik Murzyn (3 c)

Bartek Radzanowski (2 b)

Łukasz Dominik (3 c)

Maciej Skowroński (3 b)

Tutaj dowiesz się więcej o naszych uczniach: gimnazjaliści.

Kolejny występ szachistów

W dniu 6 maja odbył się XXVII Memoriał J. i S. Leokajtis. W turnieju startowało 90 zawodników z 4 państw. Wśród nich znaleźli się również uczniowie Gimnazjum nr 5, którzy spisali się bardzo dobrze.

W kategorii do lat 14: Kaznowska Weronika zajęła III miejsce.

W kategorii do lat 18: Hennig Cezary był VI, a Krzywicki Paweł ukończył zawody na X miejscu.

W przerwie turnieju odbyło się wręczenie nagród po zakończonych Mistrzostwach szkół w szachach. Gimnazjum nr 5 po 4 latach ponownie wywalczyło mistrzostwo Olsztyna.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

II miejsce chłopców w gimnazjadzie lekkoatletycznej

W dniu 24.04.2017r. na stadionie lekkoatletycznym AZS UW-M odbyły się indywidualne i drużynowe zawody L.A. dziewcząt i chłopców gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017.

Drużynowo chłopcy z Gimnazjum nr 5 zajęli II miejsce.

Skład: Dawid Mierzejewski, Partyk Drozd, Adam Syrwid, Łukasz Boehm, Łukasz Daniel, Dominik Murzyn, Bartek Radzanowski, Łukasz Grędziński, Kacper Kamiński.

Wyniki indywidualne:

– 1 miejsce w sztafecie 4x100m – Bartek Radzanowski, Łukasz Boehm, Kacper Kamiński, Patryk Drozd.

– 2 miejsce w biegu na 300m – Dawid Mierzejewski

– 2 miejsce w skoku wzwyż – Dominik Murzyn

– 2 miejsce w skoku w dal – Bartek Radzanowski

– 3 miejsce w biegu na 100m – Kacper Kamiński

– 3 miejsce w biegu na 300m – Kacper Kamiński

– 3 miejsce w biegu na 600m – Łukasz Daniel

– 4 miejsce w skoku wzwyż – Łukasz Grędziński

– 5 miejsce w rzucie oszczepem – Patryk Drozd

– 5 miejsce w biegu na 600m – Adam Syrwid

Tutaj znajdziesz pełną listę naszej uczniowskiej młodzieży.

Międzygimnazjalny Turniej Skoku Wzwyż

30 marca 2017r. uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w Międzygimnazjalnym Turnieju Skoku Wzwyż organizowanym przez Gimnazjum nr 7.

Dziewczęta i chłopcy rywalizowali w oddzielnych konkursach, ale ich wyniki były liczone do klasyfikacji drużynowej.

Naszą szkołę reprezentowali: Julia Łukasiak (IIIc), Monika Kowalska (IIIb), Maria Lewa (Ib), Dominik Murzyn (IIIc), Paweł Dybiec (IIIc), Łukasz Grędziński (IIIb).

Wielki sukces odniosła Marysia Lewa, która zajęła 1 miejsce zaliczając, jako jedyna wysokość 135 cm.

Wśród chłopców najlepiej zaprezentował się Dominik Murzyn zajmując 3 miejsce z wynikiem 165 cm.

Drużynowo Gimnazjum nr 5 zajęło 2 miejsce.

Serdecznie gratulujemy

Szkolne Święto Niepodległości

Nasza szkoła co roku obchodzi uroczyście Święto Niepodległości. W 99 rocznicę odzyskania wolności cała społeczność naszej szkoły spotkała się na apelu, w czasie którego wysłuchaliśmy koncertu polskiej pieśni patriotycznej. Uroczystość ta odbyła się w poniedziałek 13 listopada. Pieśni i piosenki wykonał chór szkolny pod kierownictwem niezastąpionej pani Hanny Borys. Spotkanie rozpoczęliśmy wysłuchaniem w postawie na baczność Roty. O każdej piosence, jej znaczeniu, historii informowali nas uczniowie prowadzący spotkanie – Karolina Kucka i Łukasz Drozdowski. Wysłuchaliśmy zatem pięknego wykonania piosenek My, pierwsza brygada, O mój rozmarynie, Szara piechota. Były też te powstałe w bliższych nam czasach, a więc Biały krzyż, Mury i Przeżyj to sam.

Słuchając piosenek, mogliśmy oglądać prezentację historycznych zdjęć opowiadających o polskiej historii. Prezentacja powstała dzięki pani Ewie Marciszewskiej, która zadbała o organizację całości uroczystości i zrobiła to jak zwykle perfekcyjnie.

W tym roku szkolnym po raz pierwszy na uroczystości byli obecni w pierwszych rzędach uczniowie klasy pierwszej. Trzeba przyznać, że pierwszaki pięknie się ubrały i bardzo porządnie zachowywały. O Święcie Niepodległości przypominały też dekoracje i kotyliony wpięte w stroje chórzystek i uczniów obsługujących spotkanie.

Nauka i Sztuka w Naszej Szkole

W piątek 29 września klasa VII i drugie klasy gimnazjalne Szkoły Podstawowej nr 14 podobnie jak w latach poprzednich udały się do Kortowa na 15 Dni Nauki i Sztuki. Pierwszym punktem naszej wyprawy był Wydział Matematyki i Informatyki. W jednej z sal wykładowych zapoznaliśmy się z tematyką robotyki i sztucznej inteligencji. Prowadzący pokazał nam roboty o różnym stopniu skomplikowania i wartości. Najprostsze budowane na podstawie klocków LEGO można mieć i konstruować w każdym domu. Nie mają one zbyt wielu umiejętności, ale można się nimi pobawić i dają podstawową wiedzę o robotyce. Widzieliśmy też robota za trzydzieści tysięcy, który miał już dużo więcej funkcji.

Zapoznaliśmy się też z zagadnieniem sztucznej inteligencji. Okazuje się, że obecne roboty, podobnie jak ludzie: uczą się, rozumują i podejmują decyzje. Podobnie jak ludzie mogą się poruszać w otoczeniu. My mamy różne zmysły: smak, dotyk, słuch, wzrok itd. Roboty do odczuwania otoczenia potrzebują sensorów: odległości, dotyku, natężenia światła i koloru, temperatury oraz kamer, urządzeń lokalizacyjnych i wielu innych. Mogą poruszać się samodzielnie lub potrzebują kontrolera zewnętrznego.

Obejrzeliśmy filmiki, które pokazują roboty w różnych sytuacjach: walki sumo, na meczu piłki nożnej, robot wykonujący ćwiczenia i grupę taneczną robotów. Aż niesamowite, że roboty tyle rzeczy potrafią. Na szczęście jeszcze przez dłuższy czas opanowanie świata przez sztuczną inteligencję nie będzie możliwe.

Po emocjach związanych z robotyką udaliśmy do Wydziału Humanistycznego. Tu wysłuchaliśmy wykładu „Ciemna strony mocy atakuje – o hejcie i hejterach”. Dowiedzieliśmy się, co to jest hejt i jakimi cechami charakteryzuje się hejter. Poznaliśmy dekalog hejtera i zasady niewłaściwego słownictwa obowiązującego w świecie hejtu. Zostały przedstawione i omówione przykłady hejtu w internecie. Z wykładu dowiedzieliśmy się również, że nikt w sieci nie jest anonimowy i w każdej chwili osoby niewłaściwie się tu zachowujące mogą zostać zlokalizowane i ukarane. Przekazano nam również informację, jak należy się zachować, jeśli padnie się ofiarą hejtu. Należy zastosować metodę trzech kroków, zgłosić sprawę na policję lub opisać ją na odpowiedniej stronie internetowej, gdzie specjaliści zajmą się rozwiązaniem problemu.

W drodze powrotnej można było odwiedzić stoisko Katedry Ogrodnictwa, gdzie zaprezentowane były różne owoce reprezentujące rośliny z całego świata. Było to niezwykle barwne stoisko.

Na Dniach Nauki i Sztuki byli również najmłodsi uczniowie naszej szkoły – pierwszaki z Ia. Uczestniczyli oni w zajęciach pod tytułem „Płaszcze i kalosze budynków, czyli ochrona obiektów przed wilgocią i wodą naporową”. Dzieci dowiedziały się, jak przebiega zawilgocenie budynków i jakie czynniki mają na to wpływ. Uczniowie wykonali model budynku z papieru oraz zabezpieczyli go przed wodą i wilgocią prostymi materiałami.

Po wielu emocjach, z nową wiedzą udaliśmy się do domów, aby podzielić się przeżyciami z najbliższymi.

Typowy dziań pracy w naszej szkole

4 września zaczęła pracę Szkoła Podstawowa nr 14. Po kilkunastu latach wznowiła swoją działalność ukochana czternastka.

O 9 rano wszyscy uczniowie klas starszych zebrali się w sali gimnastycznej. Przywitała ich dyrektor szkoły pani Jarosława Kozak. W sposób szczególny przyjęliśmy uczniów klasy siódmej. Pani dyrektor mówiła o zmianach czekających uczniów, zaprezentowała też grono pedagogiczne i poinformowała o nauczycielach, którzy na skutek zmian w oświacie musieli się rozstać z naszą szkołą. Po krótkim spotkaniu w sali uczniowie rozeszli się pod opieką wychowawców do klas. A tu dowiedzieli się, kto będzie ich uczył, jaki będzie plan lekcji, jakie zmiany zaszły w szkole w związku z podjęciem w niej nauki przez pierwszoklasistów.

Pierwszy dzień nowego roku szkolnego był krótki, ale bogaty w przeżycia. Od jutra zaczynamy naukę. Nasi uczniowie mają szczęście, bo będą się uczyć w nieprzepełnionych klasach i w dobrych godzinach, od 8:00 do 14:25, a w piątki do 13:30.

Zamknięcie Gimnazjum nr 5

4 września rozpoczyna pracę Szkoła Podstawowa nr 14 przy ulicy Konopnickiej 11. Zastąpi ona wygaszane na skutek reformy Gimnazjum nr 5. Na uczniów czeka niecierpliwie grono nauczycieli i pracownicy administracji. Uczniowie czternastki będą się uczyli w komfortowych warunkach. Klasy są nieliczne, a pracownie szkoły znakomicie wyposażone. W każdej sali znajduje się rzutnik multimedialny i komputer z dostępem do szybkiego Internetu. Wiele klas ma tablice multimedialne. Nasi uczniowie znajdą też pracownię informatyczną z dobrym sprzętem i świetną bibliotekę, w której są wszystkie lektury szkolne, a także niemal wszystkie nowości wydawnicze.

Przygotowaliśmy również dwa nowe pomieszczenia dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. Nowe mebelki, rzutniki z ekranami, nowe ławeczki i krzesełka z pewnością umilą pobyt naszym najmłodszym uczniom. Jedną klasę przerobiliśmy na świetlicę, gdzie nasi uczniowie spędzą wolny czas na zabawie i odrabianiu lekcji.

Darmowe podręczniki czekają już na swych nowych właścicieli. Są ładnie poukładane, kolorowe i posegregowane. Z całą pewnością dzięki takim pomocom uczniowie osiągną zadowalające ich wyniki w nauce.

Szkoła leży w pobliżu Parku Zamkowego, boiska z antyurazową nawierzchnią, dobrze wyposażonego placu zabaw i mini siłowni pod chmurką. Mamy też stoły tenisowe, salę gimnastyczną i salkę do aerobiku. Daje to możliwość prowadzenia ciekawych i urozmaiconych zajęć sportowych.

Oferujemy też wiele zajęć pozalekcyjnych, mnóstwo wyjść na zajęcia poza szkołą i wyjazdy na wycieczki. Czekamy też z obiadami w stołówce szkolnej i ze zdrowymi śniadaniami.

W tym roku szkolnym zajęcia w naszej placówce kończą się najpóźniej o 14:30, a w piątki o 13:30. To na pewno ułatwi organizację całego dnia.

Nasza placówka w pełni sprostała postawionym przez reformę zadaniom i jest w stu procentach przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018.

Do naszej szkoły można się jeszcze zapisać. Zapraszamy.

Uroczyste pożegnanie roku szkolnego

22 czerwca po południu w Gimnazjum nr 5 zebrali się po raz ostatni uczniowie klas trzecich, a właściwie absolwenci szkoły. W tym dniu odbyła się wielka uroczystość pożegnania ze szkołą.

Spotkanie tradycyjnie rozpoczął chór szkolny prowadzony przez panią Hannę Borys. Wysłuchaliśmy nastrojowej piosenki o pożegnaniach. Parę chwil później mieliśmy okazję podziwiać Maję Kucner w brawurowym wykonaniu piosenki Parę chwil z repertuaru zespołu IRA. Całość spotkania poprowadziła pani Magdalena Wróblewska – Stepańczak i uczyniła to jak zawsze niezwykle elegancko.

Ponieważ było to wyjątkowe spotkanie, nie zabrakło przemówień i podziękowań. Na początku głos zabrała dyrektor Gimnazjum nr 5 pani Jarosława Kozak, potem w imieniu wychowawców wypowiedziała się pani Małgorzata Osińska, a w imieniu rodziców dziękowała pani Joanna Łukasiak.

Kolejna część pożegnań ze szkołą w naszym gimnazjum to czas dla osób wyróżniających się w nauce, działalności artystycznej, wolontariacie, sporcie, pracy społecznej. Nauczyciele postarali się docenić wszystkich. Zatem pierwsi odebrali nagrody uczniowie, którzy zdobyli świadectwa z czerwonym paskiem. Ich rodzice poproszeni o wystąpienie razem z dziećmi przeżyli też chwile wzruszenia. Wśród nich byli nasi absolwenci, którzy ukończyli Szkołę Podstawową nr 14.  Szczególnie wyróżniono dwóch chłopców, Szymona Ścibka, który zdobył najwyższą średnią ocen w szkole i Dominika Sweda, który zdobył drugą lokatę i miał 100 – procentową obecność w szkole.

W sposób szczególny nagrodzono też między innymi Jakuba Świdziniewskiego, który ten rok szkolny zakończył wieloma sukcesami, to trzy laury poetyckie, tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, nagroda za tekst sztuki wystawianej przez szkolne koło teatralne w Przeglądzie Małych Form Teatralnych, to także laury w dziedzinie języka hiszpańskiego.

W tradycji naszej szkoły jest też przyznawanie tytułu najpopularniejszego sportowca. W tym roku te tytuły powędrowały do rąk Sandry Adamczyk i Dominika Murzyna. Dominik otrzymał też w uczniowskim plebiscycie tytuł Najfajniejszego Chłopaka.

Innym ważnym zwyczajem jest przyznawanie przez grono pedagogiczne tytułu Osobowość Gimnazjum nr 5. W roku szkolnym 2016/17 ten tytuł zdobyli Aleksandra Kaczyńska i Jakub Świdziniewski, dwoje uczniów wyróżniających się w zupełnie odmienny sposób.

Wychowawcy klas i pani dyrektor podziękowali też rodzicom, którzy przez 3 lata stale byli obecni w życiu naszej szkoły. W sposób wyjątkowy zapisali się pan Grzegorz Panasiewicz, który stale przychodził z ciekawymi prezentacjami na lekcje biologii, panie Urszula Geszczyńska i Joanna Łukasiak, dzięki którym nasi uczniowie przeżyli taki bal gimnazjalistów, jakiego nie da się zapomnieć do końca życia.

Na koniec uroczystości absolwenci wysłuchali listu pana Piotra Grzymowicza prezydenta Olsztyna.

O oprawę muzyczną zadbała jak zawsze pani Hanna Borys, dzięki czemu nasza uroczystość była po prostu piękna. Listy wszystkich nagrodzonych absolwentów znajdują się na stronie szkoły, nie sposób było ich wszystkich wymienić w tym artykule.

Przyjaciele z Gimnazjum 11

Dnia 20.06.2017r. uczniowie naszej szkoły i zaprzyjaźnionego Gimnazjum nr 11, którzy brali udział 1 czerwca w akcji „Czytamy bajki w MPK” organizowanej przez Stowarzyszenie Bajka, otrzymali nagrodę w postaci wycieczki do Warszawy.

Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania senatu. Po budynku oprowadzała nas młoda pani przewodnik. Zobaczyliśmy miejsce posiedzeń naszych senatorów, zapoznaliśmy się z ich obowiązkami i zrobiliśmy kilka pamiątkowych fotek. Następnie udaliśmy się do Centrum Nauki Kopernik, gdzie przez blisko dwie godziny mogliśmy szaleć i bawić się matematyką, fizyką…

Kto by pomyślał, że nauka może tak bawić? Resztę energii straciliśmy na zakupach w galerii Arkadia. Do Olsztyna wróciliśmy około godziny 22.

Dziękujemy naszym sponsorom Stowarzyszeniu Bajka i MPEC, którzy pomogli nam spędzić jeden z ostatnich dni szkoły w taki miły sposób.

2 thoughts on “Aktualności Szkolne”

Dodaj komentarz