Chór szkolny
Sport
Tradycje szkolne - ślubowanie klas pierwszych
Aktywnie i zdrowo
Wycieczki
Wolontariat
A A A

W dniach 29 - 30 września grupa trzydziestu uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum brała udział w Zbiórce Żywości Podziel się Dobrym Posiłkiem organizowanej przez Bank Żywności w Olsztynie. Dzięki bezinteresownej pracy wolontariuszy została zebrana żywność, którą przekazano organizacjom i instytucjom na co dzień zajmującym się dożywianiem dzieci. Są to towarzystwa przyjaciół dzieci, domy dziecka, świetlice.

     

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.

Szkolny Klub Wolontariusza