Chór szkolny
Sport
Tradycje szkolne - ślubowanie klas pierwszych
Aktywnie i zdrowo
Wycieczki
Wolontariat
A A A

Uczniowie klas Ia, Ib, IIa biorą udział w projekcie „Projekt „Kto ty jesteś? Polak mały”. Projekt ten skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów klas I - III pochodzących z różnych regionów Polski.

Cele:

- wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów;
- dostrzegania piękna i oryginalności naszego miasta;
- nabywanie poczucia przynależności narodowej;
- przybliżanie wiadomości na temat ojczyzny;
- rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli;
- bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci;
- integracja z rówieśnikami z innych regionów Polski.

Wykonaliśmy już dwa zadania:

  1. propozycje logo projektu,
  2. krótką prezentacje najpiękniejszych miejsc naszego regionu, którą udało się przygotować dzięki pomocy rodziców z klasy 1a.