Chór szkolny
Sport
Tradycje szkolne - ślubowanie klas pierwszych
Aktywnie i zdrowo
Wycieczki
Wolontariat
A A A

Pedagog szkolny

Pedagogiem szkolnym w Gimnazjum Nr 5 jest mgr Katarzyna Rynko.

 

Katarzyna Rynko

Poniedziałek        – 8:30 – 13:30 i 13:30 - 14:30 - konsultacje

Wtorek               – 8:30 – 14:30

Środa                 – 8:30 – 13:30 i 13:30 - 14:30 - konsultacje

Czwartek            – 8:30 – 13:30

Piątek                – 8:30 – 13:30

 

Uczniowie mogą liczyć na pomoc w następujących sprawach:

- problemy z nauką,

- trudne relacje z rodzicami i nauczycielami,

- trudna sytuacja rodzinna (złe warunki bytowe, rozwód rodziców, zła atmosfera w   rodzinie, osamotnienie, brak poczucia bezpieczeństwa),

- doświadczanie złego traktowania ze strony rówieśników w klasie i szkole,

- kłopoty ze zdrowiem, złe samopoczucie.

Zachęcam rodziców do osobistego kontaktu w następujących sytuacjach:

- zmiana w zachowaniu (wagary, zagrożenie uzależnieniem, konfliktowość, agresja, apatia, osamotnienie),

- niepowodzenia w nauce (słabe oceny, brak motywacji, drugoroczność),

- trudna sytuacja bytowa i w rodzinie.