Chór szkolny
Sport
Tradycje szkolne - ślubowanie klas pierwszych
Aktywnie i zdrowo
Wycieczki
Wolontariat
A A A

Tuż obok parku, w pobliżu zamku olsztyńskiego znajduje się Gimnazjum nr 5. Jesteśmy szkołą z tradycjami, przyjazną uczniowi, z ambicjami. Przy wejściu do szkoły widnieje napis: "W naszym gimnazjum nie tolerujemy agresji". Wszyscy hołdujemy tej zasadzie i zgodnie z nią pracujemy. Uczniowie sami podkreślają, że czują się w szkole bezpiecznie.
Młodzież jest współgospodarzem swojej szkoły. Uczniowie intensywnie współpracują w Samorządzie Szkolnym, organizując liczne imprezy szkolne. Organizujemy też wycieczki krajoznawczo-edukacyjne. Nasi uczniowie poszerzają horyzonty poprzez wizyty w różnych instytucjach naukowych 
i kulturalnych. Nietypowe lekcje odbywają się w muzeach, galeriach, w Sejmie, akwarium gdyńskim, na zielonych szkołach.

W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy naukę w klasach ogólnych z dodatkową godziną:
- języka angielskiego
- matematyki
- biologii.
Stwarzamy możliwość nauki etyki oraz zajęć na basenie w ramach lekcji wychowania fizycznego. Bardzo atrakcyjną formą nauki j.angielskiego oraz 
odpoczynku jest organizowana corocznie wycieczka do Londynu.
Ogromną satysfakcję naszej młodzieży przynosi praca w wolontariacie. Młodzież współpracuje z Bankiem Żywności, Domem Pomocy Społecznej "Laurentius", olsztyńskim schroniskiem dla zwierząt.
Uczniowie wszystkich klas I wraz ze swoimi wychowawcami uczestniczą w bardzo ciekawych zajęciach integracyjnych. Młodzież może rozwijać swoje zainteresowania, doskonalić umiejętności, zdobywać wiedzę na różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych.
Nauka w naszym gimnazjum odbywa się w systemie jednozmianowym. Posiadamy nowoczesną pracownię komputerową z szerokopasmowym dostępem do internetu, 2 pracownie języków obcych ze stanowiskami komputerowymi, pracownie przedmiotowe wyposażone w projektory multimedialne i tablice interaktywne, czytelnię z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM), w której również można korzystać z internetu, bogato wyposażone pozostałe pracownie przedmiotowe. Szkoła posiada salę gimnastyczną, boisko szkolne, salkę do aerobiku oraz salkę do tenisa stołowego.
Biblioteka szkolna oferuje bardzo bogaty i stale aktualizowany księgozbiór, z którego mogą korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz ich rodzice. W szkole bardzo prężnie działa świetlica. Uczniowie pod fachową opieką doradcy zawodowego mogą zaplanować swoją szkolna oraz zawodową karierę.
Działalność naszego gimnazjum wspiera pedagog szkolny, współpracując z uczniami oraz ich rodzicami. Młodzież może korzystać ze stołówki szkolnej oferującej smaczne i tanie obiady dwudaniowe.
Rodzice i opiekunowie naszych uczniów mogą systematycznie kontrolować postępy swoich pociech, korzystając z dziennika elektronicznego.