Chór szkolny
Sport
Tradycje szkolne - ślubowanie klas pierwszych
Aktywnie i zdrowo
Wycieczki
Wolontariat
A A A

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

 

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2016 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2016 r.

3.

Ferie zimowe w województwie warmińsko-mazurskim

23 stycznia - 5 lutego 2017 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna 13 kwietnia - 18 kwietnia 2017 r.

5.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
a)

- część humanistyczna

 

 

- część matematyczno-przyrodnicza

 

 

- część z języka obcego nowożytnego

 

b) dodatkowe terminy w gimnazjach

- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego

a)

 

19 kwietnia 2017 r. (środa)

 

20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

 

21 kwietnia 2017 r. (piątek)

 

b)

1 czerwca 2017 r. (czwartek)
2 czerwca 2017 r. (piątek)
5 czerwca 2017r. (poniedziałek)
źródłoMEN

6.

Dodatkowe dni wolne

31 października 2016 r.

2 maja 2017 r.

16 czerwca 2017 r.

7.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

8.

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.

źródło: MEN