Chór szkolny
Sport
Tradycje szkolne - ślubowanie klas pierwszych
Aktywnie i zdrowo
Wycieczki
Wolontariat
A A A

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.

3.

Ferie zimowe w województwie warmińsko-mazurskim

22 stycznia - 4 lutego 2018 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

5.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
a)

- część humanistyczna

 

 

- część matematyczno-przyrodnicza

 

 

- część z języka obcego nowożytnego

 

 

a)

 

18 kwietnia 2018 r. (środa)

 

19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

 

20 kwietnia 2018 r. (piątek)

 

 
 
 
 
 

6.

Dodatkowe dni wolne

2 listopada 2017 r.

2 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.

7.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

8.

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

źródło: MEN