Chór szkolny
Sport
Tradycje szkolne - ślubowanie klas pierwszych
Aktywnie i zdrowo
Wycieczki
Wolontariat
A A A

Zajęcia specjalistyczne będą prowadzili doświadczeni trenerzy:

 • Pan Andrzej Grudziński - trener judo Klubu Gwardia Olsztyn (VI Dan)
 • Pan Michał Staszewski - trener zapasów Klubu Budowlanych

I. Do klasy czwartej sportowej o profilu sporty walki (judo i zapasy) może ubiegać się uczeń, który:

 1. Złożył podanie o przyjęcie do szkoły,
 2. Posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (ważne do 30.09. br.),
 3. Uzyskał pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Judo i Zapasów,
 4. Posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej sporty walki (judo i zapasy).

II. Wykaz testów sprawnościowych:

 • skok w dal z miejsca (cm)
 • zwis na ugiętych ramionach na drążku (sek.)
 • bieg wahadłowy 4 x 10 m (sek.)
 • siady z leżenia tyłem w ciągu 30 sek. (ilość)

O terminie testów poinformujemy telefonicznie.

III. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość dokonania dodatkowego sprawdzianu z uwagi na dużą ilość kandydatów, rezygnacji lub choroby dziecka.

IV. Składanie podań - zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do czwartej klasy sportowej o profilu sporty walki (judo i zapasy) w terminie do 30 kwietnia 2018r.

V. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - kancelaria Szkoły Podstawowej nr 14 w Olsztynie przy ul. M.Konopnickiej 11.

VI. Spotkanie informacyjne dla uczniów i rodziców z dyrektorem szkoły i trenerami odbędzie się 28 maja 2018r. o godz. 17:00 w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 14 w Olsztynie przy ul. M.Konopnickiej 11.

 

Wymagane dokumenty od kandydata do czwartej klasy sportowej o profilu sporty walki (judo i zapasy) powinny zostać złożone w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 14 w Olsztynie przy ul. M.Konopnickiej 11.

Komplet dokumentów zawiera: --> pobierz

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły do czwartej klasy sportowej o profilu sporty walki (judo i zapasy).
 2. Pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do oddziału.
 3. Jedno zdjęcie do legitymacji ucznia.
 4. Orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.